Individuell-terapiDet er stor variasjon i årsaker til at mennesker oppsøker gestaltterapeut. Du trenger ikke være syk for å gå i gestaltterapi, det kan simpelthen være et ledd i din utvikling, privat eller profesjonelt.

Jeg jobber bl.a. med mennesker som opplever eller har opplevd:

 • Ønske om endring, selvutvikling og økt selvfølelse
 • Konflikter i jobbsituasjonen, nære relasjoner eller i parforholdet
 • Meningsløshet
 • Sosiale vansker og angstsymptomer
 • Sorg, savn
 • Høysensitivitet
 • Skam og skyldfølelse, høye krav til seg selv
 • Avhengighet (alkohol, mat, spill etc.)
 • Vonde minner og traumer fra barndom eller voksenliv
 • Behov for coaching, kartlegging av potensial, utvikling av evner
 • Behov for noen å prate med

Jeg bruker samtale, øvelser, kunnskap og erfaring, og møter deg der du er.