Ordet «Gestalt» er tysk og kan oversettes til «et meningsfylt hele».

Gestaltterapi er en samtaleterapi hvor terapeuten er opptatt av hele mennesket: tanker, følelser og kroppsuttrykk.

Eksempel fra en gestaltsamtale:
«Hvordan har du det?»
Når vi får dette spørsmålet, svarer vi gjerne: «Jo, takk! Bare bra!»
En Gestaltterapeut vil da spørre i tillegg: «Hva skjer i kroppen din når du sier dette? Legger du merke til noe spesielt?»
Og så vil du kanskje kjenne en klump i magen, anspent muskulatur og tårer som presser på.
På den måten kan du kjenne hvordan du egentlig har det.
Tankene kan lure oss.
Når vi begynner å lytte til og være tilstede i kroppen, kan vi lære mer om oss selv, og om hva som er rett for oss.

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi og bygger bl.a. på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell – fenomenologisk filosofi. Grunnleggende ideer i gestaltterapi er at hvert menneske, innenfor de begrensninger livet gir, selv er ansvarlig for sine valg og handlinger. Gestaltterapi er ingen lettvint eller hurtig «kur». Det kan være smertefullt og vondt å gjenoppleve tidligere episoder i livet, erkjenne seg selv der en er i livet, se egne begrensninger og ta valg. Det kan også være berikende, meningsfullt og inspirerende.

Gestaltterapi er en terapeutisk retning som har spredd seg over hele verden, og er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i dag. Gestaltterapi har også fått en solid forankring innen næringsliv, bedriftsledelse, bedriftsrådgivning og alle former for opplæring.