Noen av våre konflikter og problemer oppstår i møte med andre mennesker, ofte med venner, familie og kollegaer.

I gruppeterapien får du mulighet til å utforske deg selv sammen med andre, lære av andres prosesser og bli bevisst på hva som skaper utfordringer for deg. Dette skjer bl.a. gjennom tilbakemeldinger og gjenkjennelse fra andre gruppemedlemmer. Gruppen er prosessbasert og forholder seg først og fremst her og nå.
Vi benytter her-og-nå meditasjon, spennende øvelser, gestaltteoretisk undervisning, m.m.

Vi møtes en dag i uken à 3 timer i 8 uker.

Kontakt meg for informasjon og påmelding.