Jeg er bevisst tilstede, ser, hører, støtter, og prater med barnet. Vi leker og finner det som passer best for det enkelte barn.

Gjennom tegning, bruk av bilder, eventyr og plastelina blir vi kjent og finner hva som passer best for barnet der og da. Det varierer hvor lang tid det tar for å bygge relasjon og trygghet, men vanligvis går det ganske raskt.

Foreldre er med i terapien så lenge det er behov, dette er opp til foreldrene og barnet. Mange barn opplever terapien som et fristed, noe som i seg selv kan være viktig i en vanskelig periode.

Foreldre er samarbeidspartnere, og avhengig av barnets alder avtaler vi hvordan vi sammen kan bidra til barnets beste.