Jeg er bevisst tilstede, ser, hører, støtter, og prater med barnet. Metodene tilpasses det enkelte barn.

Ofte benyttes leker som tegning, bruk av bilder, plastelina og rollelek for å bygge relasjon og trygghet. Barnet kan oppleve terapien som et fristed, noe som i seg selv kan være positivt i en vanskelig livssituasjon.

Foreldre er naturlige samarbeidspartnere, og avhengig av barnets alder avtaler vi hvordan vi sammen kan bidra til barnets beste.